Vi har mycket som vi kan vara stolta över som svenskar. Sverige som musikland är exceptionellt. Vi har under massor med år visat vart skåpet ska stå musikmässigt.I relation till vårt lands BNP så är Sverige världens mest framgångsrika musikland med både en inhemsk musikproduktion men också en export av musik som inget annat land har kommit upp till. Klart är att det stora landet i väster, USA dominerar marknaden med musik och har största marknadsandelen av hitmusik. Men vi i vår lilla del av världen så ligger vi inte allt för långt efter.  Bevisligen så kan vi detta med musik i vårt avlånga land.Vad är det som gör att vi är så framgångsrika då det kommer till musik. Vissa menar att den kommunala musikskolan har en stor del id et hela och det kan stämma men vi tror även att det finns andra inslag som gör att vi är duktiga på musik i det här landet. En anledning kan vara det frikyrkliga klimat som råder. Inom kyrkorna så har det alltid varit mycket musik och många som är med eller har varit med i kyrkan har på något sätt fått sin musikaliska uppfostran att stå på en scen och få musicera.Oavsett så finns det många duktiga musikanter som har en förmåga att både skriva och framföra populär musik.